จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ รูปตัว U (จุดลำเหมืองทุ่งปั๋นช่วงบ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 – บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานของ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐานและป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

คลิกอ่านที่นี่