จ้างเหมารถแบล๊คโฮขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร เตรียมรับภัยแล้ง ปื 2563 (จำนวน 14 จุด) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9

คลิกอ่านที่นี่