จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัว U ถนนซอยหน้า รพ.สต.บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐานและป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10

คลิกอ่านที่นี่