ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10

คลิกอ่านที่นี่