จ้างเหมารถแบล็คโฮทำคันดินกั้นลำน้ำงาวและขุดลอกหน้าคันดินพร้อมวางกระสอบบรรจุทราย เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะเตรียมรับภัยแล้งปี 2563 จำนวน 4 (จุด) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43

คลิกอ่านที่นี่