จ้างเหมาปรับปรุงเวปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปี พ.ศ. 2563 และจดทะเบียนชื่อเวปไซต์เดิม (Domain name) www.nakae-lampang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42

คลิกอ่านที่นี่