เวทีหารือกลุ่มชาติพันธุ์อำเภองาว

102

💝 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ประชุมกลุ่มชาติพันธุ์อำเภองาว ณ ห้องประชุม อบต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง โดยมีนายประเวท ปิ่นเงิน ประธานสภา อบต.นาแก และผู้ประสานงานชนเผา อำเภองาว เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายวิทยา ชัยคำ นายก อบต.นาแก และผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง พร้อมหน่วยงานในพื้นที่่, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท, ปลัดอำเภองาว, นายก อบต.นาแก, ประธานสภา อบต.บ้านหวด, หัวหน้าหน่วยฯ ต้นน้ำห้วยโล่ง, ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณะสุข อำเภองาว, ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรงาว โดยมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งจากอำเภองาว และอำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน

💝 ในที่ประชุม มีการหารือถึง
1. การดำรงอยู่ตามวิถีวัฒนธรรม “คนอยู่ร่วมกับป่า อย่างยั่งยืน”
2. การประสานงานติดตามโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนา ในแต่ละพื้นที่ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้
3. การเฝ้าระวังไฟป่า

💖 ขอขอบคุณ พี่น้องชาติพันธุ์ โดยเฉพาะผู้นำทุกท่าน ทุกหมู่บ้าน ขอขอบคุณเครือข่ายที่ได้ร่วมกิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ความร่วมมือขยายวงออกไป ไม่มีเขตพื้นที่ ไม่มีอำเภอ ไม่มีจังหวัด เพื่อให้ “รัฐได้ป่า ประชามีที่ทำกิน บนผืนแผ่นดินเดียวกัน”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก facebook : เสกสรร แดงใส