จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. จุดทิศเหนือวัดหนองเหียง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203 กรมทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21

คลิกอ่านที่นี่