จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัว U จุดสบห้วยแวง (นานายคำอ้าย จันทร์เมฆา) หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41

คลิกอ่านที่นี่