จ้างเหมารถแบล๊คโฮขุดลอกลำห้วยแม่หินและลำห้วยทุ่งเสี้ยว เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการสำหรับอุปโภคและบริโภค และใช้หล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร เตรียมรับภัยแล้งปี 2563 หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66

คลิกอ่านที่นี่