ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปี พ.ศ. 2563

176
7.ฟังสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธค 63
6.ฟังสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กย 63
5.ฟังสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สค 63
4.ฟังสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สค 63
3.ฟังสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สค 63
2.ฟังสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมย 63
1.ฟังสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กพ 63