รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปี พ.ศ. 2563 (สมัยวิสามัญ)

355
2วิสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมย 63
6วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กย 63