จ้างเหมารถแบล็คโฮขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร เตรียมรับภัยแล้ง ปี 2564 (จำนวน 28 จุด) ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

142

คลิกอ่านที่นี่