จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ( ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9

คลิกอ่านที่นี่