รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปี พ.ศ. 2562 (สมัยวิสามัญ)

256
วิสามัญสมัยที่-1-ครั้งที่-1-วันที่่-14-มี.ค.62
วิสามัญสมัยที่-1-ครั้งที่-2-วันที่-27-มี.ค.-62
วิสามัยสมัยที่-1-ครั้งที่-3-วันที่-28 มี.ค. 62
วิสามัญสมัยที่-2-ครั้งที่-1-วันที่-14-มิ.ย.62
วิสามัญสมัยที่-2-ครั้งที่-2-วันที่-27-มิ.ย.62
วิสามัญสมัยที่-3-ครั้งที่-1-วันที่-24-ก.ย.62