ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17

คลิกอ่านที่นี่