ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ น.ก. 002-51-0001 หมายเลขทะเบียน บม 1256 ลป จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14

คลิกอ่านที่นี่