จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดด้านข้าง รพ.สต.บ้านแม่แป้น ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203 กรมทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46

คลิกอ่านที่นี่