จ้างจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ของตำบลนาแก เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26

คลิกอ่านที่นี่