• ควบคุมภายใน
  • พรบ.อำนวยความสะดวก

โครงการประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556, จำนวนคนดู : 1027
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
งานประเพณีสงกรานต์ เป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ซึ่งอยู่คู่สังคมไทย ควรอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป จัดขึ้น ณ ลานโพธิ์ หน้าวัดต้นต้อง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13 เมษายน 2556

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC08074.JPGDSC08071.JPGDSC08076.JPGDSC08082.JPGDSC08084.JPGDSC08068.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ